Proč studovat 
 filmovou vědu?

• Film je zásadním médiem 20. a 21. století s ohromným kulturním a ekonomickým významem. Stal se kulturně-politickým fenoménem, který hýbe světem. Vždy budou třeba lidé, kteří rozumí audiovizuální kultuře. Dnes více, než kdykoliv předtím.

• Filmový průmysl a z něj odvozená média budou stále potřebovat kvalifikované odborníky, kteří rozumí kinematografii, filmové estetice a dramaturgii, způsobům financování, distribuci a public relations.

• Schopnost pochopit, jak fungují obrazová média, bude na trhu práce stále velmi ceněnou dovedností.

• Stejně tak je třeba těch, kteří o filmovém umění i zábavě umí psát a učit či těch, kteří budou kvalifikovaně rozhodovat o podpoře filmové kultury na úrovni státních institucí a fondů.

• Pro mnohé z vás je film také velkým koníčkem. Tak proč to nestudovat?

 

 

• Ve filmovém průmyslu, ve veřejnoprávních či komerčních televizích, ale také v oblasti živé divadelní kultury nebo rozhlase.

• Jako dramaturg, tiskový mluvčí, redaktor, producent nebo distributor, nákupčí zahraničních pořadů, lokační manažer atd.

• V kinech a divadlech nebo v atraktivním prostředí filmových a divadelních festivalů (na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole, na Jihlavském festivalu dokumentu, na festivale Tanec Praha, na Quadriennale a dalších festivalech).

• Dostaneš možnost stát se kulturním novinářem píšícím o filmu, televizi a divadle či obecně kultuře.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajů či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Vzdělaní absolventi jsou zapotřebí také ve stále rostoucím oboru audioknih a nejrůznějších intermediálních projektů.

• Budeš moci spustit vlastní podnikání: nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkčních společnostech, v mediálních a reklamních agenturách, v médiích či nakladatelstvích.

• V neposlední řadě se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se teorií umění a výzkumem kulturního průmyslu.

Kde se uplatníš?
Proč právě u nás v Olomouci?

• Můžeš volně kombinovat vybraný obor a tím se lépe připravit na budoucí profesní dráhu.

• Ideální variantou je kombinace studia filmu, divadla, televize a rozhlasu - formou tzv. jednooborového studia, které máme v nabídce. Obor filmová studia ale můžeš zkombinovat také s oborem televizní a rozhlasová studia nebo s oborem divadelní studia.

• Jako hosté na katedru přijíždí lidé z praxe: producenti filmových a divadelních festivalů, lidé z filmových produkcí a distribučních firem, televizních a rozhlasových institucí, vydavatelství, muzeí, aktivní umělci, režiséři, scenáristé atd.

• Díky velké podpoře publikační činnosti můžeš se svým pedagogem už od druhého ročníku pracovat ve výzkumném týmu a publikovat své vlastní články.

• Budeš nejen studovat teorii a historii médií, ale také jezdit na stáže do televizí, filmových ateliérů a produkcí, či na rozhlasové festivaly.

• Již od prváku budeš moci pracovat v místních alternativních divadelních spolcích, přispívat do časopisů a festivalových katalogů.

• Dostaneš také možnost podílet se na pořádání největšího evropského festivalu vědeckých dokumentů AFO nebo Přehlídce animovaného filmu.

• Vyjedeš na studijní pobyt do Holandska, Německa či Rakouska. Tam naše partnerské univerzity přijímající přes desítku studentů ročně.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty. Využij divadelní sál, zapoj se do pořádání filmového festivalu, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, natoč si vlastní rozhlasovou hru, uspořádej přednáškový cyklus, hraj divadlo! U nás nic není nemožné. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu, tvář města výrazně spoluformují sami studenti.

• Studuj i v noci - detašovaným pracovištěm katedry je kultovní studentský klub Vertigo provozovaný naším bývalým absolventem!

Co u nás můžeš studovat?

V současnosti si můžeš vybrat z několika variant:

Nejvíce doporučujeme tzv. jednooborové studium pod názvem Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. To zahrnuje studium historie a teorie těchto oborů, ale i prakticky orientovaných předmětů zaměřených na kritiku, produkci či dramaturgii, ale i přednášky literatury a obecné estetiky.

Přihlásit se můžeš také k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Filmová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Televizní a rozhlasová studia, nebo Divadelní studia.

Pokud ti časové možnosti nedovolují prezenční studium, můžeš zvolit tzv. kombinovanou formu (jinými slovy dálkové studium). Výuka probíhá několikrát za semestr v pátek a sobotu, studovat se dá pouze kombinace Filmové vědy a Divadelní vědy.

Dobře míněná rada zní: u dvouoborového studia je nutné úspěšně vykonat přijímací zkoušky na OBA obory. Budeš-li se hlásit na jednooborovou variantu (film, divadlo, TV a rozhlas), je šance, že tvůj zájem o jednu z uvedených oblastí jednooborového studia bude dost přesvědčující na to, abychom tě přijali ke studiu oboru jako celku. Nebo jestli zkombinuješ v rámci dvouoborového studia dva z námi nabízených oborů (film nebo divadlo nebo TV a rozhlas), opět může komise zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z oborů. Lze předpokládat, že pokud máte rádi filmy, tak brzo doženete mezery třeba v oboru televizních a rozhlasových studií.

Co pro to musíš udělat?

• Bez poslání přihlášky to nepůjde! Máš čas do konce února.

• Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů.

• V květnu se zastavíš u nás na katedře absolvovat ústní pohovor.

• Po úspěšném složení přijímacího řízení se můžeš začít stěhovat a v září tě čekáme u zápisu.

 

Pár informací navíc:

Hlavní váhu jednoznačně klademe na ústní pohovor! Během něj se tě zeptáme, proč chceš studovat zvolený obor, jaké máš očekávání a dosavadní zkušenosti, jak se projevuje tvůj zájem o film, divadlo, televizi a rádio.

Chceme také, abys nám s předstihem dvou týdnů před přijímačkami poslal či poslala svou vlastní písemnou práci a seznam filmů, seriálů či divadelních představení, které máš z poslední doby v čerstvé paměti. Zjistíme tak, o co se zajímáš, jak píšeš, nabídneš téma k rozhovoru v rámci ústní části přijímaček. Někdy je pro nás intenzivní zájem o obor důležitější, než výsledky testů!

Vždy na přelomu dubna pořádáme jednodenní kurz pro uchazeče o studium, kde tě v rámci regulí předpřipravíme na pohovor.

Kdo tě bude učit?
Luboš Ptáček

Učím filmovou teorii, analytické semináře (třeba na téma westernů, fantasy, historického filmu či klasického japonského filmu) nebo praktikum filmové kritiky. Se studenty naší katedry spolupracuji na festivale studentských filmů V.Ř.E.D., konzultuji s nimi jejich filmové pokusy a vedu společný výzkumu v rámci studentské vědecké soutěže.

Petr Bilík

Zabývám se historií československé kinematografie, ale i managementem kultury.
Na mých seminářích tak budete třeba připravovat návrhy veřejných projektů, z nichž některé skutečně budou realizovány. Jako prorektor budu doufám nejlepší z vás zapojovat do reálné práce pro univerzitu.
A snad se někdy uvidíme na víkendovém analytickém semináři na Tesáku!

Anna Gáborová

Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně. Budeme se ale potkávat i v Dokumentačním centru, kde budete pod mým dohledem pracovat na archivních výzkumech.

Milan Hain

Mým hlavním badatelským zájmem je Hollywood ve všech svých podobách. Zvláštní slabost mám pro tzv. filmy noir, což se pozná i podle toho, že spoluorganizuji festival filmu noir na hradě Křivoklát. Se mnou budou mít co dočinění ti z vás, kteří pojedou studovat do zahraničí, kde se pro vás snažím nacházet místa na prestižních univerzitách.

Zdeněk Hudec

Zaměřuji se hlavně na dějiny filmových teorií, kromě toho přednáším i téma němé kinematografie. Budu se věnovat především těm z vás, kteří budou aspirovat na badatelskou dráhu a doktorské studium.

Veronika Klusáková

Budu vám přednášet dějiny filmu, v seminářích se budeme věnovat mým oblíbeným tématům z různých oblastí filmu a kulturálních studií - třeba obrazu dětství ve filmu nebo otázkám genderu, rasy a třídy v kinematografii. Starám také o to, abyste mohli během studia vyrážet na praktické stáže do českých i zahraničních institucí. Jako festivalová dramaturgyně a zakladatelka filmového klubu vám ráda poradím s tím, jak na pořádání kulturních akcí!

A další...
Kam můžeš vycestovat na studia: