Filmová věda

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat film?

• Film je zásadním médiem 20. a 21. století s ohromným kulturním a ekonomickým významem. Stal se kulturně-politickým fenoménem, který hýbe světem. Vždy budou třeba lidé, kteří rozumí audiovizuální kultuře. Dnes více než kdykoliv předtím.

• Filmový průmysl a z něj odvozená média budou stále potřebovat kvalifikované odborníky, kteří rozumí kinematografii, filmové estetice a dramaturgii, způsobům financování, distribuci a public relations.

• Stejně tak je třeba těch, kteří o filmovém umění i zábavě umí psát a učit či těch, kteří budou kvalifikovaně rozhodovat o podpoře filmové kultury na úrovni státních institucí a fondů.

• Pro mnohé z vás je film také velkým koníčkem. Tak proč to nestudovat?

Co u nás můžeš studovat?

Přihlásit se můžeš k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ program Filmová studia s dalším programem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z programů Televizní a rozhlasová studia nebo Divadelní a performanční studia.

Pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi nabízených programů (film + divadlo a performance nebo film + TV a rozhlas), absolvuješ pouze jeden ústní pohovor a komise může zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z programů.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Utváříme veřejný prostor

Olomouc je skvělým univerzitním městem a naše katedra sídlí v samém centru v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu. Jako univerzita oživujeme iniciativami Zaparkuj nebo Majálesem veřejný prostor a jsme na to hrdí. Tvář města jednoznačně utváří sami studenti a studentky. Blízký kultovní klub Vertigo, sousední kabaret Nabalkoně a vyhlášenou restauraci Konvikt založili absolventi katedry.

• Máme silný vztah k praxi

Úzce spolupracujeme s řadou mezinárodních festivalů jako Divadelní Flora, Academia Film Olomouc (AFO), Prix Bohemia Radio nebo Přehlídka filmové animace a nových médií (PAF).

Stáže v kulturních institucích a divadlech jsou samozřejmostí. Výborné kontakty máme s olomouckými komorními scénami Divadlo Tramtarie a Divadlo na cucky – vedou je naši absolventi. Spolupracujeme také s Moravským divadlem Olomouc a Centrem experimentálního divadla v Brně. Udržujeme vztahy s řadou českých divadel a kulturních organizací.

Máme vlastní divadelní sál! Pořádáme workshopy s praktickými tvůrci a tvůrkyněmi, ale nejen to. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity a můžeš se zapojit do bohatého spolkového života.

• Podporujeme kritické myšlení

I statut na sociálních sítích potřebuje věcnost a pointu, i v běžném životě se hodí umět argumentovat a dokázat třeba přebít fake news fakty. Už od prváku můžeš rozvíjet svou schopnost kritického myšlení v analytických seminářích. Na hodinách diskutujeme o současném umění, politickém divadle nebo kulturní identitě.

Viděl si skvělé nebo hrozné představení a máš názor? Můžeš přispívat na server Divá báze a nebo se zapojit do redakcí festivalových zpravodajů. Vyjíždíme na festivaly i jednotlivá představení po celé republice nebo do blízké Vídně.

Také spolupořádáme s Masarykovou univerzitou a Varšavskou univerzitou mezinárodní letní školu v Josefově zaměřenou na kulturní performance a veřejný prostor.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči – navštivte náš den otevřených dveří, který pro všechny zájemce o studium pořádáme dvakrát do roka.

Jak se k nám dostaneš?

l

• Do 15. března nám pošlete elektronickou přihlášku ke studiu.

• Přijímací řízení má dvě části:
1. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Podrobnosti včetně variant z minulých let najdete zde.
2. Ústní pohovor na katedře spojený s diskuzí o písemné práci. Podrobnosti najdete na našich stránkách.

Kde se uplatníš?

• Ve filmovém průmyslu, ve veřejnoprávních či komerčních televizích, ale také v oblasti živé divadelní kultury nebo rozhlase.

• Jako dramaturg, tiskový mluvčí, redaktor, producent nebo distributor, nákupčí zahraničních pořadů, lokační manažer atd.

• V kinech nebo v atraktivním prostředí filmových festivalů (na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole, na Jihlavském festivalu dokumentu a jinde).

• Dostaneš možnost stát se kulturním novinářem píšícím o filmu či obecně kultuře.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajů či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Budeš moci spustit vlastní podnikání: nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkčních společnostech, v mediálních a reklamních agenturách, v médiích či nakladatelstvích.

• V neposlední řadě se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se teorií umění a výzkumem kulturního průmyslu.

Kam za hranice budeš moct vyjet?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Luboš Ptáček

Učím filmovou teorii, analytické semináře (třeba na téma westernů, fantasy, historického filmu či klasického japonského filmu) nebo praktikum filmové kritiky. Se studenty naší katedry spolupracuji na festivale studentských filmů V.Ř.E.D., konzultuji s nimi jejich filmové pokusy a vedu společný výzkumu v rámci studentské vědecké soutěže.

Petr Bilík

Zabývám se historií československé kinematografie, ale i managementem kultury. Na mých seminářích tak budete třeba připravovat návrhy veřejných projektů, z nichž některé skutečně budou realizovány. Své četné kontakty na lidi z branže využívám k tomu, abych na katedru pravidelně dostával atraktivní hosty z různých oborů.

Milan Hain

Ve výuce i výzkumu se zaměřuji zejména na americký film, a to ve všech jeho podobách. Zvláštní slabost mám hlavně pro tzv. Klasický Hollywood, což se projevuje mimo jiné také tím, že spoluorganizuji tradiční přehlídku Noir Film Festival. Část výuky pravidelně realizuje v anglickém jazyce.

Michal Sýkora

Soustřeďuji se primárně na mezioborové disciplíny (témata spojující film, literaturu, divadlo a televizi) a problematiku filmových adaptací moderní i klasické literatury. Odborně se zabývám také detektivním žánrem, takže studentům nabízím přednášky a semináře věnované teorii a dějinám české a britské detektivky, opět v mezioborových souvislostech. A protože se kromě výuky na naší katedře věnuji i psaní románů (mé knihy se staly předlohou TV série Detektivové od Nejsvětější Trojice) a scénářů (ve spolupráci s Petrem Jarchovským pro Jana Hřebejka), nabízím studentům i kurzy tvůrčího psaní.

Jan Černík

Budeme se spolu potkávat hlavně v seminářích, na kterých si ukážeme, že teoretické texty představují vzrušující intelektuální dobrodružství a pomáhají nám rozvíjet kritické myšlení. Zajímá mě filozofie filmu, dějiny československé kinematografie a filmová scenáristika.

…a mnozí další.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz